Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zasady prawidłowej segregacji

1. Zapobiegaj powstawaniu odpadów

Działaj tak, by w Twoim otoczeniu powstawało jak najmniej odpadów.

Nie kupuj na zapas, zrób listę zakupów

Pij wodę z kranu zamiast butelkowanej

Unikaj jednorazówek - weź swój kubek, nie bierz jedzenia na wynos

Używaj śniadaniówek i bidonów

Zrezygnuj z foliówek

Rysuj i drukuj z obu stron

Zamień papier na formę elektroniczną

2. Przygotowuj do ponownego użycia

Naprawiaj i wykorzystuj ponownie przedmioty, a jeśli ich nie potrzebujesz – sprzedaj albo przekaż innym.

Niepotrzebne?
Nie wyrzucaj!
Napraw, sprzedaj, oddaj!

Nadaj "drugie życie" niepotrzebnym przedmiotom

Stosuj akumulatorki zamiast baterii

3. Odzyskuj - poddawaj recyklingowi

Segreguj i kompostuj – dzięki temu z zebranych surowców powstaną nowe, przydatne produkty.

4. Unieszkodliwiaj

Odpady nienadające się do recyklingu trafiają do spalarni odpadów, gdzie odzyskujemy z nich energię, lub na składowisko w celu unieszkodliwienia.
Nie spalaj ich w domowym piecu i nie wyrzucaj do lasu!

Od kilku lat obowiązują w Polsce nowe zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno zbieramy makulaturę, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady, a wszystkie pozostałe odpady wrzucane są do jednego pojemnika. Obecnie selektywna zbiórka jest obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości i nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych.

Dbaj o środowisko – Bądź EKOAktywny – Segreguj odpady

Do tej pory do pojemnika na odpady zmieszane trafiały również bioodpady, przez co marnował się ukryty w nich ogromny potencjał. Mając to na uwadze, dajemy mieszkańcom możliwość selektywnej ich zbiórki. Dlatego od 2021 roku na terenie Tarnowa rozpoczęliśmy gromadzenie bioodpadów w oddzielnych, brązowych pojemnikach. Pojemniki te wyposażone są w specjalne, podwójne dno – przystosowane do zbiórki tego typu odpadów. Co się stanie z zebranymi przez mieszkańców bioodpadami? Trafią one do kompostowni, gdzie w procesie ich przetwarzania powstanie kompost, czyli pełnowartościowy nawóz, który może być wykorzystany w naszych ogrodach.
BIO

Kompostuję – nie marnuję!

Najlepszym sposobem na zagospodarowanie bioodpadów jest ich kompostowanie. Możesz to robić w przydomowym kompostowniku.
Wystarczy wygospodarować trochę miejsca, a Twoimi bioodpadami zajmie się sama natura. W dodatku posiadacze kompostowników zyskują ulgę w opłacie za odbiór odpadów.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
PAPIER
SZKŁO
ODPADY ZMIESZANE (RESZTKOWE)

Mobilna zbiórka wielkogabarytów i odpadów

W ramach mobilnej zbiórki odpadów na terenie Tarnowa kursuje specjalny pojazd przystosowany do zbierania tego typu odpadów, powstających w naszych domach. Nieodpłatny odbiór tych odpadów odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

TEKSTYLIA I ODPADY WIELKOGABARYTOWE

ELEKTROODPADY

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy – w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mogą bezpłatnie oddać*:

Odpady niebezpieczne

Odpady wielkogabarytowe

Zużyte opony

Papier, tektura

Tekstylia

Elektrośmieci

Inne problemowe

Opakowania z drewna

Gruz betonowy i ceglany

Bioodpady

Szkło

Tworzywa sztuczne i metale

* zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej obowiązują limity ilości odpadów odbieranych przez PSZOK od mieszkańców – więcej informacji na www.odpady.tarnow.pl (link otwiera się w nowej karcie).

PSZOK-i funkcjonujące na terenie Tarnowa:

ul. Komunalna 31
ul. Kąpielowa 4B

Czynne:
poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00
sobota 9:00 – 15:00