Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie

Gwarancja czystości
Twojego otoczenia

harmonogramy odbioru odpadów

zasady prawidłowej segregacji odpadów

punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych

Azyl dla psów i kotów w Tarnowie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Informacja o połączeniu Spółek

W dniu 27 stycznia 2022 r. został uzgodniony Plan Połączenia spółek: – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą