Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Przetargi

Informujemy, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.malopolska.pl/mpgk.