Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Roboty drogowe

Dział Robót Drogowych już od 2013 roku wykonuje prace remontowe na tarnowskich drogach – powiatowych, gminnych i wewnętrznych, będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie. Są to prace związane zarówno z bieżącym utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego nawierzchni jezdni, chodników oraz innych elementów drogi, tj. wpusty, włazy, ścieżki rowerowe, jak również kompleksowe remonty czy modernizacje ulic. Realizujemy także remonty dróg asfaltowych, dróg żwirowych oraz remonty brukarskie w dowolnie wskazanym zakresie i technologii. Wykwalifikowana kadra i specjalistyczny sprzęt, umożliwiają realizację powierzonych zadań rzetelnie i terminowo.

W ramach bieżącego utrzymania uzupełniamy ubytki w nawierzchniach bitumicznych, szutrowych, wymieniamy uszkodzone krawężniki, obrzeża, nawierzchnie z płyt chodnikowych, kostki brukowej oraz trylinki, a także remontujemy wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne i ścieki uliczne.

W zimie, kiedy nie jest dostępna masa mineralno-asfaltowa z wytwórni, realizujemy uzupełnianie ubytków w drogach przy użyciu masy z recyklera, która jakością przewyższa masę mineralną na zimno.

W roku 2022 w ramach zleceń remontowych i inwestycyjnych, wykonaliśmy dla Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, następujące zadania:

– modernizacja ul. dra Józefa Kozioła,
– remont ul. Sienkiewicza,
– remont ul. Do Prochowni,
– remont nawierzchni na Pasażu Tertila,
– remont ul. Porzeczkowej,
– remont ul. Piotrowskiego,
– remont ul. Niskiej,
– modernizacja ul. Zakątnej,
– modernizacja ul. PCK,
– i wiele innych.