Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

POIiŚ

Fundusze Europejskie
Miło nam poinformować, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Tarnowie uzyskało dofinansowanie budowy instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Komunalnej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1. przyczynia się do przeciwdziałania powstawaniu odpadów oraz zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie.

Bądźmy EKOaktywni – dbajmy o środowisko, w którym żyjemy!
Segregujmy odpady!

Przejdź do treści