Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

O firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1951 r. w oparciu o Zarządzenie Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie.

W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji w dniu 29 maja 1992 r. przedsiębiorstwo otrzymało status Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., a siedziba firmy mieści się obecnie w Tarnowie przy ul. Okrężnej 11.

W Spółce 100% udziałów posiada Gmina Miasta Tarnowa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem komunalnym świadczącym usługi użyteczności publicznej w zakresie gospodarki odpadami oraz oczyszczania miasta.
Spółka działa na rynku jako podmiot wewnętrzny wykonując zadania własne Gminy Miasta Tarnowa, do których w szczególności należą:

  • zagospodarowywanie odpadów w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, posiadającej status RIPOK,
  • zimowe i letnie oczyszczanie ulic i placów,
  • odbiór odpadów od mieszkańców i instytucji.

Regulamin świadczenia usług publicznych przez spółkę MPGK.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie od wielu lat posiada pozycję lidera na rynku tarnowskim. Wykwalifikowana kadra wyposażona w specjalistyczny sprzęt służący do odbierania odpadów komunalnych, a także oczyszczania ulic, gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

Śmieciarka MPGK
Budynek siedziby MPGK w Tarnowie
Przejdź do treści