Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Aktualności

Informacja o połączeniu Spółek

W dniu 27 stycznia 2022 r. został uzgodniony Plan Połączenia spółek: – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Komunalna 31, 33 – 100 Tarnów, nr KRS: 0000461460 (dalej: “Spółka Przejmująca”), – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.