Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Odbiór odpadów

Wykwalifikowana kadra wyposażona w specjalistyczny sprzęt odbiera wszystkiego rodzaju odpady komunalne z posesji zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Dysponujemy kilkudziesięcioma różnego rodzaju pojazdami, są to m.in. pojazdy do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, pojazdy „dwukomorowe” przeznaczone do odbioru odpadów posegregowanych, specjalne pojazdy przeznaczone do odbioru bioodpadów, pojazdy wyposażone dźwig typu HDS w przeznaczone do odbioru pojemników podziemnych, pojazdy do odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Z myślą o ekologii podkreślić należy, że znaczną ilość naszego taboru stanowią ekologiczne pojazdy zasilane gazem CNG.