Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Kompostownia

Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji zlokalizowana przy ul. Komunalnej w Tarnowie składa się z dwóch placów kompostujących o łącznej powierzchni ok. 1,5 ha. Odpady przetwarzane są w procesie kompostowania, tj. w procesie tlenowym przy udziale mikroorganizmów.

Proces kompostowania składa się z kilku etapów: przyjmowanie odpadów, doczyszczanie, rozdrabnianie, higienizacja, kompostowanie w pryzmie, przesiewanie oraz dojrzewanie kompostu.

Parametry kompostowania w pryzmach regulowane są w sposób automatyczny poprzez napowietrzanie i zraszanie pryzm oraz kontrolę temperatury procesu. Odpady kuchenne przed ułożeniem w pryzmach są higienizowane w szczelnych kontenerach kompostujących. Finalnym efektem kompostowania jest nawóz organiczny pn. „Kompost FERTILO”.