Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Holowanie pojazdów

Spółka w ramach świadczonych usług prowadzi usuwanie (holowanie) pojazdów oraz parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z terenu miasta Tarnowa w przypadkach, o których mowa w art. 130 a) ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.