Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Szalety miejskie

MPGK Sp. z o.o. w ramach swojej działalności udostępnia szalety miejskie zlokalizowane na terenie miasta Tarnowa w następujących punktach:

– ul.Brodzińskiego,
– ul.Kochanowskiego,
– Pl. Kościuszki,
– Park Strzelecki,
– Park Piaskówka.

Wyżej wymienione obiekty udostępniane są mieszkańcom bezpłatnie.
Dodatkowo obok toalety w Parku Strzeleckim działa przewijalnia, z której chętnie korzystają matki z dziećmi.