Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ulice, place, chodniki

Utrzymanie czystości na terenie ulic, placów i chodników (w zakresie działu UIM).

W naszym utrzymaniu znajdują się ciągi piesze, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, place i parkingi miejskie o łącznej pow. 210 000 m². Utrzymywanie w/w obiektów polega na oczyszczanie letnie i zimowe, w tym usuwanie powierzchniowych zaśmieceń w zależności od potrzeb, utrzymanie w czystości ławek zlokalizowanych na terenie wskazanych obiektów.

Wykorzystując posiadany sprzęt specjalistyczny, na bieżąco czyścimy studzienki, przepusty i kolektory wód opadowych w pasach drogowych. Nadzorujemy również poprawne działanie przepompowni przy wiaduktach.

Likwidujemy dzikie wysypiska śmieci. Najwięcej dzikich wysypisk śmieci pojawia się wczesną wiosną, kiedy ludzie porządkują mieszkania i domy. Nielegalnie wyrzucają niepotrzebne rzeczy, głównie stary i zużyty sprzęt AGD i RTV, łóżka, fotele, a także gruz, opony i szkło. Nielegalne wysypiska pojawiają się przede wszystkim na bocznych, mało uczęszczanych drogach.
Z satysfakcją należy stwierdzić, że ilość dzikich wysypisk bardzo spadła. W 2012 w Tarnowie roku z dzikich wysypisk zebraliśmy ponad 500 ton odpadów, a w 2022 tylko ok. 3,7 ton.
By zapobiec temu procederowi oraz umożliwić zgodne z prawem i bezpłatne pozbycie się odpadów wielkogabarytowych, 2 razy w roku odbierane są one od mieszkańców.

Od wielu lat prowadzona jest zbiórka pod hasłem „Wspólnie posprzątajmy miasto”, w której uczestniczą szkoły, zakłady karne i organizacje pozarządowe. Wpływa to nie tylko na poprawę czystości miasta, a przede wszystkim edukacyjnie na młode pokolenie.