Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.